Akcijos

Europos kokybė

Išsamus akcijos aprašymas: Europos kokybė

1. Programos turinys ir pavadinimas.

1.1. Programos pavadinimas: “EVROPEJSKOJE KAČESTVO”. 1.2. Programos turinys: Organizatorius prisiima įsipareigojimą teikti Programos Dalyviui: - konsultacijas internete tokiais klausimais, kurie yra susiję su įgytos iš Programos Organizatoriaus prekės eksploatacija, pateikti Organizatoriaus produkcijos elektroninę katalogo versiją, Dalyvio prašymu pateikti informaciją apie artimiausias pardavimo vietas – elektroninis informavimas apie naujus produkcijos tipus ir apie parduodamoms prekėms vykdomas Akcijas. 

2. Informacija apie Programos organizatorių. 

Pavadinimas: TV GROUP  

3. Programos vykdymo terminas. 

3.1. Programos vykdymo terminas: nuo Programos Dalyvio prekės pirkimo momento ir visam prekės naudojimo laikotarpiui. 4. Programos vykdymo teritorija. 4.1. Programa vykdoma Ukrainos teritorijoje, kurioje realizuojamos Prekės. 5. Prekių, leidžiančių nustatyti prekių ir vykdomos Programos sąryšį, savybių aprašymas. 5.1. Preke yra laikomi visi televizorių, dulkių siurblių, šaldytuvų, šaldiklių modeliai.

Подробнее: Europos kokybė

Product-Registration.EU

Product-Registration.EU

 Vardas